Zpět na web Hotelu *** AXA
Práce Bronislava Bakule Malá
Bronislava Bakule Malá vystavuje ve Výkladech AXA soubor „reliéfních… Číst více...
The AXA Showcase Gallery presents up a collection of “relief… Read more...
Vnitřní horizont Eliáš Dolejší
V akvarelech, kresbách, asamblážích, plastikách i malbách Eliáše… Číst více...
Aquarelles, drawings, assemblages, plastic arts and paintings by… Read more...
Rozeta Vojtěch Míča
Myslím, že význam díla spočívá ve vynaloženém úsilí, nikoli v… Číst více...
I think that the significance of the work is in its effort, not its… Read more...
  • 1|
  • 2|