Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Heather Eastes
Na stříbře / Silver Fields
25.10.2017 - 25.01.2018
Heather Eastes využívá jednoduché materiály - papír, tužku, bílý akryl; občasné prchavé tóny modré, červené a hnědé spojuje do jemných, rafinovaných obrazů s osobitou kresbou. Vzniká nezávislý obrazový vesmír, v němž umělkyně intenzivně zkoumá otisky, skvrny a stopy barev vyvolávající asociace a vzpomínky; v průběhu práce jim pak dodává tělesnou podobu. Obrazový svět Heather Eastes je osídlen postavami, tvářemi, hlavami, těly, obsesivními vizuálními připomínkami prvních vztahů a tužeb, které se většinou vztahují k dětství s jeho křehkou potřebou někam patřit a někým být. V jejím vesmíru se ztělesňují archetypy a ožívá spiritualita a náboženství, lidé, stvůry i bůh. Metafory symbolizují rané, prapůvodní vztahy a jevy, avšak odkazují i k současnému světu. Matka (jako bohyně, či pták v dálce), otec (jako bůh, ďábel, pes), dítě, bratr, sestra, muž, žena, nebe a země si k sobě hledají cestu, ale je jim souzeno zůstat sami.

Stephen Reader, Udo Bugdahn 2012

"Tento výběr kreseb pro Výklady AXA, vytvořených na ‚stříbrných‘ plochách bílého akrylu a ovlivněných krajinou zalitou měsíčním svitem, deštěm a mlhou západního Walesu, je vzpomínkou na mou matku v jejím vlastním čase, před mým časem, na rané vztahy v rodině, a je také asociací matky v širším slova smyslu, jejího přírodního vlivu, symboliky lunárních a přírodních mýtů a běhu času v průběhu ročních dob," říká Heather Eastes. Mlžný prostor neobsahuje naturalistickou perspektivu. Je to "plovoucí svět" – čas snění zahrnující vzájemně nesouvisející epizody a nesourodá měřítka propojené pouze jako úlomky rozházené na povrchu jednoho obrazu.

BIO
Heather Eastes se narodila v Portsmouthu ve Spojeném království. Vyrůstala v Portsmouthu, Brightonu a Hove. Žije v Goginanu v západním Walesu a v německém Düsseldorfu.

BA (Hons) History and Visual Art University of Wales, Aberystwyth

Meisterschuler…

Heather Eastes se narodila v Portsmouthu ve Spojeném království. Vyrůstala v Portsmouthu, Brightonu a Hove. Žije v Goginanu v západním Walesu a v německém Düsseldorfu.

BA (Hons) History and Visual Art University of Wales, Aberystwyth

Meisterschuler (MFA) , Düsseldorf Academy of Fine Art, 1979

1992 zvolena do Verein der Düsseldorfer Künstler and the Welsh Group, Cardiff, Wales.

2011 zvolena do the Royal Cambrian Academy, Conwy, North Wales.

Samostatné výstavy

2014 In Arcadia, Oriel Wrecsam Gallery, Wrexham

2012 Other Times Different Places, Galerie Bugdahn & Kaimer, Düsseldorf

2008 Beasts, Angels, Silver Fields, Pebble Walk Gallery, BBC LLandaff Cardiff

2007 Fragment Sounds ...(with Katja Koelle), Sound Studio Viersen, Germany

Paper Faces, Malkasten Gallery, Düsseldorf

2001 The Artists Life (s Pete Bailey), St. David’s Hall, Cardiff

2000 Dreaming of Babylon (s Pete Bailey), Llanover Hall Arts Centre, Cardiff

1993 Heather Eastes Fragment Drawings, Galerie Beate Kollmeier, Essen

1992 Heather Eastes, Municipal Gallery, Bad Waldsee, Germany

1988 Fragment Drawings, Galerie Udo Bugdahn, Düsseldorf

Skupinové výstavy

2017 Three Journeys, Oriel Y Senedd Gallery, Welsh Assembly Government, Cardiff

2016 Four Artists, Royal Cambrian Academy Conwy Wales

Beep International Painting Prize, Swansea Wales

2015 On Paper, Galerie Bugdahn und Kaimer Düsseldorf

Yma ac Acw/Hier und Da/ Here and There, BBK Kunstforum Düsseldorf und QQTec Hilden Royal Cambrian Academy at the Kooywood Gallery, Cardiff

2014 Yma ac Acw/Hier und Da/ Here and There: (Organiser), Rhondda Heritage park, Rhondda, Mid Wales Arts Centre Caersws, Gas Gallery, Aberystwyth

2012 Affordable Art Exhibition, St Davids Hall Cardiff, The Hayes, Cardiff

DRAWINGMMX2, Howard Gardens Gallery, Cardiff Metropolitan University, Cardiff

2011 Arddangosfa Celf a Chrefft/Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol, Wrecsam, Wrexham,

North Wales

Artemisia, St Davids Hall Cardiff, Cardiff

Polemically Small – On Paper, Charlie Smith Gallery, London

Polemically Small, Garboushian Gallery, Beverly Hills LA, USA

Polemically Small On Paper, Torrance Art Museum, Torrance USA

Three Artists, Three Journeys, Futures Gallery, Pierhead, National Assembly for Wales, Cardiff

2007–2013 Yearly selected – Welsh Artist of the Year , St David’s Hall, Cardiff

Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol, Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol, Ebbw Vale

2009 Memory/Imagination, Millennium Centre Cardiff and Ty Crawshay Galleries, Pontypridd, Cardiff and University of Glamorgan, Pontypridd Wales

2008 Arts and Crafts Exhibition, National Eisteddfod of Wales, Pontcanna Fields Cardiff–

Mapping the Welsh Group at 60, National Library of Wales, Aberystwyth

Re:drawing, Oriel Davies Gallery, Newtown, Powys

2004 META, Bay Art Gallery, Cardiff, Gregynog Gallery National Library of Wales, Aberystwyth,

Vilnius, Lithuania

2001 Looking Out, Newport Museum and Art Gallery, Newport S. Wales

2000 Revelations, National Museum of Wales, Cardiff

1979–2013 pravidelná účast na Grosse Düsseldorfer Art Show v Museu Kunstpalast Düsseldorf

Díla zastoupena ve veřejných i privátních sbírkách včetně Deutsche Bank Collection ve Stuttgartu, Landstagu Düsseldorf, Hanck Collection a Sbírce současné grafiky a kreseb v Museu Kunstpalast v Düsseldorfu.

Číst více... Číst méně...
Seznam reprodukcí
1 Heather Eastes, Moon Figures 1, 2017, akryl, tužka, papír, 81 × 90 cm, foto Martin Polák

2-7 Výstava Heather Eastes, Silver Fields, Výklady AXA, 2017, foto Martin Polák

8-10 Výstava Heather Eastes, Silver Fields, Výklady…

1 Heather Eastes, Moon Figures 1, 2017, akryl, tužka, papír, 81 × 90 cm, foto Martin Polák

2-7 Výstava Heather Eastes, Silver Fields, Výklady AXA, 2017, foto Martin Polák

8-10 Výstava Heather Eastes, Silver Fields, Výklady AXA a Lobby Bar AXA, 2017, foto Martin Polák

Číst více... Číst méně...
Možnost prodeje
Možnost prodeje vystavených děl na heathereastes@rocketmail.com…
Možnost prodeje vystavených děl na heathereastes@rocketmail.com
Heather Eastes deploys simple materials sparingly; paper, graphite, white acrylic paint and, occasionally, fleeting tones of blue, red and brown convene into subtle and delicate works, of painterly vein – a pictorial cosmos that is wholly independent. It is the plane where the artist engages intensely with marks, stains and traces of colour and where, for her, they ignite association and memory; and, in turn, through the working process, these emerge embodied, the protagonists of the scene. Heather Eastes’ pictorial world is populated by faces, heads, bodies, obsessive visual recollections of early relationships and longings, mostly of childhood – with the fragile need of community and identity. An invocation of mythological archetypes, spirituality and religion, humans, beasts and God wander through her universe. Metaphors, symbols for early, primal relationships and states, by the same token they reference the present world. Mother (as a goddess, or a distant bird), father (as a god, a devil, a dog), child, brother, sister, the male, the female, heaven and earth seek one another, destined to remain apart.

Stephen Reader, Udo Bugdahn 2012

"This selection of drawings for Vyklady, made on ‘silver fields’ of white acrylic and influenced by the moonlit land and rains and mist outside in West Wales recalls my mother in her own real time, before my time, early family relationships, and a wider association with the mother as an influence in nature, her symbolism in moons and nature myth and the continuation of time through the seasons. The misty space contains no naturalistic perspective. It is a "Floating World" – a Dreamtime containing disparate episodes of different scale, which relate only as fragments scattered on a common picture surface.

BIO
Heather Eastes born in Portsmouth, UK, grew up in Portsmouth and Brighton and Hove, lives in Goginan, West Wales and Düsseldorf.

BA (Hons) History and Visual Art University of Wales, Aberystwyth

Meisterschuler (MFA) , Düsseldorf…

Heather Eastes born in Portsmouth, UK, grew up in Portsmouth and Brighton and Hove, lives in Goginan, West Wales and Düsseldorf.

BA (Hons) History and Visual Art University of Wales, Aberystwyth

Meisterschuler (MFA) , Düsseldorf Academy of Fine Art, 1979

1992 Elected to Verein der Düsseldorfer Künstler and the Welsh Group, Cardiff, Wales.

2011 Elected to the Royal Cambrian Academy, Conwy, North Wales.

Solo Exhibitions (selection)

2014 In Arcadia, Oriel Wrecsam Gallery, Wrexham

2012 Other Times Different Places, Galerie Bugdahn & Kaimer, Düsseldorf

2008 Beasts, Angels, Silver Fields, Pebble Walk Gallery, BBC LLandaff Cardiff

2007 Fragment Sounds ¼(with Katja Koelle), Sound Studio Viersen, Germany

2007 Paper Faces, Malkasten Gallery, Düsseldorf

2001 The Artists Life (with Pete Bailey), St. David’s Hall, Cardiff

2000 Dreaming of Babylon (with Pete Bailey), Llanover Hall Arts Centre, Cardiff

1993 Heather Eastes Fragment Drawings, Galerie Beate Kollmeier, Essen

1992 Heather Eastes, Municipal Gallery, Bad Waldsee, Germany

1988 Fragment Drawings, Galerie Udo Bugdahn, Düsseldorf

Selected Group Exhibitions

2017 Three Journeys, Oriel Y Senedd Gallery Welsh Assembly Government, Cardiff

2016 Four Artists, Royal Cambrian Academy Conwy Wales

Beep International Painting Prize, Swansea Wales

2015 On Paper, Galerie Bugdahn und Kaimer Düsseldorf

Yma ac Acw/Hier und Da/ Here and There, BBK Kunstforum Düsseldorf und QQTec Hilden Royal Cambrian Academy at the Kooywood Gallery, Cardiff

2014 Yma ac Acw/Hier und Da/ Here and There: (Organiser), Rhondda Heritage park, Rhondda, Mid Wales Arts Centre Caersws, Gas Gallery, Aberystwyth

2012 Affordable Art Exhibition, St Davids Hall Cardiff, The Hayes, Cardiff

DRAWINGMMX2, Howard Gardens Gallery, Cardiff Metropolitan University, Cardiff

2011 Arddangosfa Celf a Chrefft/Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol, Wrecsam, Wrexham,

North Wales

Artemisia, St Davids Hall Cardiff, Cardiff

Polemically Small – On Paper, Charlie Smith Gallery, London

Polemically Small, Garboushian Gallery, Beverly Hills LA, USA

Polemically Small On Paper, Torrance Art Museum, Torrance USA

Three Artists, Three Journeys, Futures Gallery, Pierhead, National Assembly for Wales, Cardiff

2007–2013 Yearly selected – Welsh Artist of the Year , St David’s Hall, Cardiff

Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol, Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol, Ebbw Vale

2009 Memory/Imagination, Millennium Centre Cardiff and Ty Crawshay Galleries, Pontypridd, Cardiff and University of Glamorgan, Pontypridd Wales

2008 Arts and Crafts Exhibition, National Eisteddfod of Wales, Pontcanna Fields Cardiff–Mapping the Welsh Group at 60, National Library of Wales, Aberystwyth

Re:drawing, Oriel Davies Gallery, Newtown, Powys

2004 META, Bay Art Gallery, Cardiff, Gregynog Gallery National Library of Wales, Aberystwyth,

Vilnius, Lithuania

2001 Looking Out, Newport Museum and Art Gallery, Newport S. Wales

2000 Revelations, National Museum of Wales, Cardiff

1979–2013 regular participant in the Grosse Düsseldorfer Art Show at Museum Kunstpalast Düsseldorf

Work in public and private collections, including the Deutsche Bank Collection in Stuttgart,

Landstag Düsseldorf and the Hanck Collection and Collection of Contemporary Prints and Drawings in Museum Kunstpalast, Düsseldorf

Read more... Read less...
Možnost prodeje
Items Available for Sale

heathereastes@rocketmail.com

Items Available for Sale

heathereastes@rocketmail.com

Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5