Zpět na web Hotelu *** AXA
img:uvodni.jpg

Kontakt

Galerie Výklady AXA
Na Poříčí 40
Praha 1

Otevřeno denně
Vstup zdarma

Kurátorka
Iva Mladičová
Napište nám

Foto Martin Polák

O galerii

Galerie Výklady AXA vznikla z podnětu MUDr. Běly Friedländerové, majitelky Paláce AXA. Výklady AXA se zaměřují na současné výtvarné umění. Prezentovaným autorům poskytují zázemí funkcionalistické strohosti definovaného prostoru, současně ale i možnost konfrontace se sociálně dynamickým charakterem místa.

About gallery

Výklady AXA Gallery has been founded thanks to Mrs. Běla Friedländerová, the owner of the AXA Palace. The Gallery concentrates on contemporary fine art. To the presented authors, it provides the facility of a functionalist austerity of the defined space, and at the same time it provides the possibility to be confronted with the socially dynamic nature of the place.