Zpět na web Hotelu *** AXA
Pavlína Kvita

Pavlína Kvita již řadu let prozkoumává sochařské možnosti…Číst více...

For many years, Pavlína Kvita has been exploring sculptural poss…Read more...

Matěj Lipavský

Malba, akvarel, grafický objekt, poezie, to jsou signifikantní…Číst více...

Painting, watercolour, pictorial object, poetry – those a…Read more...

Monika Hniková

Soubor děl Moniky Hnikové pro prostor Výklady AXA bezprostředně…Číst více...

The collection of artworks by Monika Hniková for the premises of Sh…Read more...

Kateřina Adamová

Kateřina Adamová svými kresbami fixuje živé momenty vlastního…Číst více...

With her drawings, Kateřina Adamová fixates live moments of her o…Read more...

Jan Kovářík

Jana Kováříka zajímají výrazové možnosti struktur…Číst více...

Jan Kovářík is interested in expression possibilities …Read more...

Aneta Juklíčková

Výchozím bodem přemýšlení o možnostech prostorových…Číst více...

For Aneta Juklíčková, the starting point for reflecting …Read more...

Jiří Kobr

Výběr prací Jiřího Kobra pro Výklady AXA je zaměřen…Číst více...

The works of Jiří Kobr selected for Showcase AXA Gallery …Read more...

Erika Velická

Objekty v jednotlivých výlohách výstavního prostoru zastupují…Číst více...

The objects in the individual showcases of the exhibition space rep…Read more...

Markéta Korečková

Markéta Korečková pojala výstavu První a poslední, připravenou…Číst více...

Markéta Korečková has approached the exhibition The First One and …Read more...

Dagmar Šubrtová

Dagmar Šubrtová se v posledních letech ve své umělecké…Číst více...

In the last few years, Dagmar Šubrtová has been focusing o…Read more...

Tadeáš Kotrba

Výstavu pro Výklady AXA Tadeáš Kotrba pojal jako metaforu…Číst více...

Tadeáš Kotrba approaches this exhibition at Showcase AXA Ga…Read more...

Marie Ladrová

Název výstavy Marie Ladrové sestává z trojice tří počátečních…Číst více...

The name of Marie Ladrová’s exhibition consists of the three initial …Read more...

Adéla Bébarová

Adéla Bébarová se ve svých prostorových pracích často…Číst více...

In her spatial works, Adéla Bébarová often refers to the …Read more...

Karel Přáda
Soubor prací Karla Přády pro Výklady AXA charakterizuje svěží…Číst více...

The collection of artworks by Karel Přáda displayed at Showcase…Read more...

Pavel Šimíček
Pavel Šimíček (nar. 1981 v Novém Jičíně)…Číst více...

Pavel Šimíček defines his artistic approach as “subconscious …Read more...

Ondřej Maleček
Ondřej Maleček hovoří o tvůrčím procesu jako o permanentní…Číst více...
Ondřej Maleček talks about the creative process as of a permanen…Read more...
Michaela Maupicová
Michaela Maupicová vystavuje ve Výkladech AXA své nejnovější…Číst více...
Michaela Maupicová showcases her latest works in Výklady AXA Gal…Read more...
Luděk Míšek
Svah, výhled, schody, dům, výklenek, dveře, průchod, zahrada,…Číst více...
A slope, a view, a staircase, a house, a niche, a door, a passage,…Read more...
Jindřich Zeithamml
Jindřich Zeithamml prostřednictvím svých uměleckých prací…Číst více...
Through his artworks, Jindřich Zeithamml draws attention to uni…Read more...
Petra Křivová
V souboru sádrových reliéfů Křížová cesta, jímž Petra…Číst více...
The meaning of individual ‘stations of the Cross’ in the co…Read more...
Heather Eastes
Heather Eastes využívá jednoduché materiály - papír, tužku,…Číst více...
Heather Eastes deploys simple materials sparingly; paper, graphite…Read more...
Dana Sahánková
Dana Sahánková vytvořila pro Výklady AXA soubor čtyř vzájemně…Číst více...
For the Výklady AXA Gallery, Dana Sahánková created a set of four …Read more...
Jakub Lipavský - Pavel Hošek
Záměr Jakuba Lipavského a Pavla Hoška zrealizovat společnou…Číst více...
The joint exhibition of Jakub Lipavský and Pavel Hošek follows…Read more...
Eliáš Dolejší
V akvarelech, kresbách, asamblážích, plastikách i malbách…Číst více...
Aquarelles, drawings, assemblages, plastic arts and paintings b…Read more...
Bronislava Bakule Malá
Bronislava Bakule Malá vystavuje ve Výkladech AXA soubor „reliéfních…Číst více...
The AXA Showcase Gallery presents up a collection of “relief paintings…Read more...
Kryštof Kaplan
Kryštof Kaplan vytvořil pro Výklady AXA soubor objektů-konstrukcí…Číst více...
For the AXA Showcase Gallery, Kryštof Kaplan created a set of objects…Read more...
Vojtěch Míča
„Myslím, že význam díla spočívá ve vynaloženém úsilí,…Číst více...
”I think that the significance of the work is in its effort, not…Read more...