Zpět na web Hotelu *** AXA
1
3
4
2
Markéta Korečková
PRVNÍ A POSLEDNÍ
26. 4. – 15.9. 2021

Markéta Korečková pojala výstavu První a poslední, připravenou ve spolupráci s dcerou Julianou, jako posloupnost šesti symbolických stádií konkrétní životní etapy. Jako úvodní a současně jeden z ústředních motivů zvolila „centrum“, všem nám dobře známé již od okamžiku bezprostředně po narození. V prvním obraze-výjevu jej proto zřetelně a věcně předkládá jako absolutní pozitivum, přičemž ve druhém námět vtipně rozehrává do různorodých sochařských forem. Současně přitom víme, že jde o vážné téma. Volba keramického materiálu vychází z inspirace zájmovými aktivitami osmileté Juliany. Do sestavy třetího výjevu vstupuje motiv smrti, kombinován s figurálními situačními kompozicemi, zprávami o plynutí konkrétního rodinného příběhu. Všednodenní realitu střídá v druhé polovině instalace specifická krása – exotická a současně nebezpečná. Představuje ji zmnožený motiv květu orchideje – nejprve v reliéfním provedení, následně v malbách, v obou případech na nás ale ze sugestivně tvarovaných květů hledí lebky. Víceznačný symbol narušuje odlehčenou hravost první části posloupnosti, naznačuje fatální aspekt vzájemných rodinných vztahů. Ve finálním výjevu všechny výrazové roviny gradují ve zvláštní sladkohořké síle – tři portréty rámované tvarem srdce sice navozují happyendovou rodinnou idylu, úsměvy ale patří reliéfním lebkám autorkou vymodelovaným dle reálných tváří.

BIO

MARKÉTA KOREČKOVÁ (nar. 1975 v Chrudimi) studovala v letech 1992–1999 Akademii výtvarných umění v Praze (M. Knížák, K. Nepraš), v akademickém roce 1997–1998 absolvovala stáž v sochařském ateliéru J. Zeithammla a roku 1993 stáž…

MARKÉTA KOREČKOVÁ (nar. 1975 v Chrudimi) studovala v letech 1992–1999 Akademii výtvarných umění v Praze (M. Knížák, K. Nepraš), v akademickém roce 1997–1998 absolvovala stáž v sochařském ateliéru J. Zeithammla a roku 1993 stáž v Sommerakademie Salzburg (L. Ewing). Od roku 2001 proběhlo několik jejích samostatných výstav: Prostor pro jedno dílo, Pražákův palác Moravské galerie v Brně, 2001; Krvavé romance (s J. Valečkou), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2006; Genderové stereotypy, Galerie AMB, Hradec Králové, 2009; Bez cukru (s B. Novákovou), Galerie Beseda, Ostrava, 2014; Prso nebo Boj (s J. Mackem), Galerie ART, Chrudim, 2019 a Galerie UFFO, Trutnov, 2020. Z nedávné účasti na společných výstavách jmenujme např.: 2012 3D-DYS, Veletržní palác Národní galerie v Praze, 2012; Natvrdlí a Tvrdé, Galerie kritiků, Praha, 2013; STUCK!, Galerie Vltavín, Praha, 2014; Sexplicit on tour, Novákovy garáže, Hradec Králové, 2014; Poslední chvíle lidstva, Galerie 1, Praha, 2015; Krása & půvab, Oblastní galerie Liberec, 2019; Když socha padá, přestává mi stát a něco hezkého si přeji, Galerie U Prstenu, Praha, 2019; Diktát podmínek, Chemistry Gallery, Holešovická tržnice, Praha, 2019. V roce 2007 byla vybrána mezi finalisty soutěže 333 NG, roku 2014 získala ocenění v soutěži na Pomník Marie Terezie. Je členkou seskupení A12 a Prague European Stuckist. Je spoluautorkou (společně s M. Vítkovou) publikace O důležitých věcech se nemluví. Společenství ateliéru Karla Nepraše vydané NAVU v Praze roku 2020.

Číst více... Číst méně...
Kurátorský text

Markéta Korečková studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1992–1999 – nejprve v ateliéru Milana Knížáka, poté především ale v ateliéru Karla Nepraše. Také proto je spoluautorkou – s Martinou Vítkovou – rozsáhlé…

Markéta Korečková studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1992–1999 – nejprve v ateliéru Milana Knížáka, poté především ale v ateliéru Karla Nepraše. Také proto je spoluautorkou – s Martinou Vítkovou – rozsáhlé publikace O důležitých věcech se nemluví – Společenství ateliéru Karla Nepraše vydané Nakladatelstvím AVU v loňském roce. Již z názvů jejích samostatných výstav si můžeme udělat poměrně přesnou představu o tématech, jimž se dlouhodobě věnuje: Krvavé romance (s Jaroslavem Valečkou v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě roku 2006), Genderové stereotypy (Galerie AMB v Hradci Králové roku 2009) nebo například Prso nebo Boj (s Jánem Mackem v Galerii ART v Chrudimi roku 2019 a následně v galerii UFFO v Trutnově v roce 2020).

Většinu prací na současné výstavě První a poslední vytvořila Markéta Korečková přímo pro specifický prostor galerie Výklady AXA, nepřekvapuje nás proto, že jsou v ní četně zastoupeny reliéfy. Ve výstavě hraje důležitou roli i výtvarná účast autorčiny dcery Juliany, tedy význam spontánnosti dětské malby a kresby. Dětská kreativita a svoboda dětského výtvarného projevu byly v průběhu 20. století ve výtvarném umění pro řadu autorů opakovaně velmi inspirativní. Připomeňme seskupení CoBrA z přelomu 40. a 50. let, nebo například přístupy Václava Boštíka a Jana Křížka, kteří se během 40. a 50. let k čistotě rané lidské tvořivosti silně vztahovali. Další významovou rovinou výstavy Markéty Korečkové je téma mateřství. Zapojování dětského tvůrčího výrazu do uměleckého díla nebo jeho výrazná reflexe jsou v dnešní době tak četné, že lze hovořit o trendu. Důkazem je například letos vydaná kniha Kateřiny Olivové Milk and Honey přinášející rozhovory s 35 umělkyněmi a umělci, kurátorkami a kurátory na téma mateřství/otcovství, jak narození dětí ovlivňuje jejich tvůrčí práci, výběr témat a životní postoje. Můžeme dále připomenout i poslední číslo časopisu Flash Art věnované úvahám o dětském výtvarném výrazu, o mateřství/otcovství ve vztahu k umění. Markéta Korečková se výše uvedeným tématům kontinuálně věnuje ale již delší řadu let.

Výstava pro Výklady AXA je koncipována jako posloupnost šesti symbolických stádií konkrétní životní etapy. Jako úvodní a současně jeden z ústředních motivů autorka zvolila „centrum“ – všem nám dobře známé již od okamžiku bezprostředně po narození. V prvním obraze-výjevu jej proto zřetelně a věcně předkládá jako absolutní pozitivum, přičemž ve druhém námět vtipně rozehrává do různorodých sochařských/keramických forem. Keramická hlína vstoupila jako materiál do tvorby Markéty Korečkové díky zájmovým aktivitám dcery Juliany. V sestavě třetího okna se objevuje motiv smrti, jenž se začal v souvislosti s porodem a výchovou Juliany v autorčině vědomí více hlásit o slovo. Ve výstavě je kombinován s figurálními situačními kompozicemi, zprávami o plynutí konkrétního rodinného příběhu.

Je zde namístě připomenout soubor acrystalových reliéfů Krev není voda z roku 2017, odvíjejících se od „náhodného obrazu“ – Markéta Korečková přidržovala v náručí dceru Julianu a v zrcadle spatřila zajímavou figurální kompozici. Soubor poté vystavěla na různých kompozicích ženské a dětské figury, nechala v něm prolínat významy mateřství, prchavé okamžiky každodenní reality, jeho forma má intimní charakter. Význam prvotního odmítání postupně nahradilo téma přijetí, sestavu vertikální kompozice nahradila verze horizontální. Markéta Korečková vymodelovala postavy a Julianě ponechala prostor pro kresebné vstupy do okolí figurálních výjevů. Skutečnost, že autorka a dcera se rozhodly postoupit dlouhodobý proces domácího vzdělávání, podporuje autenticitu řady výše zmíněných prací.

Všednodenní realitu střídá v druhé polovině výstavy specifická krása – exotická a současně nebezpečná. Představuje ji zmnožený motiv květu orchideje – nejprve v reliéfním provedení, následně v malbách, v obou případech na nás ale ze sugestivně tvarovaných květů hledí lebky. Víceznačný symbol narušuje odlehčenou hravost první části posloupnosti, naznačuje fatální aspekt vzájemných rodinných vztahů. Ve finálním výjevu všechny výrazové roviny gradují ve zvláštní sladkohořké síle – tři portréty rámované tvarem srdce sice navozují happyendovou rodinnou idylu, úsměvy ale patří reliéfním lebkám autorkou vymodelovaným dle reálných tváří.

Síla prací s tématy mateřství, rodinných vztahů a reflexe konkrétních rolí je u Markéty Korečkové díky životní situaci samotné a díky inteligentnímu zacházení se srozumitelnými metaforami nezpochybnitelná. Právě proto si může dovolit vážná témata překračovat specifickým humorem. Divákovi tak dovoluje uvažovat nad přítomnými obsahy svobodně a otevřeně v individuálních i obecnějších souvislostech.

Číst více... Číst méně...

Markéta Korečková has approached the exhibition The First One and the Last One, arranged in cooperation with her daughter Juliana, as a sequence of six symbolic stages portraying specific periods of life. She selected the ‘centre’ as the opening and also one of the dominant motifs, very well known to all of us since the moments right after the birth. In the first artwork/scene, the author thus presents the motif clearly and matter-of-factly as something fully positive; in the second scene, the theme wittily develops into diverse sculpture forms. Yet at the same time, we are well aware that the topic is serious. In her choice of ceramic material, the author draws inspiration from the hobbies of her eight-year-old daughter Juliana. In the third scene, the motif of death is combined with situation figurative compositions – illustrating the flow of a particular family story. In the second half of the installation, the everyday reality is replaced by specific beauty – both exotic and dangerous. It is represented by a multiplied motif of the orchid flower – first in the form of a relief, and subsequently in paintings – yet in both cases, skulls are gazing at the viewers from the suggestively shaped flowers. This multivalent symbol disrupts the relaxed playfulness of the first part of the sequence and marks the fatal aspect of mutual relations in the family. In the final scene, all layers of expression climax in a peculiar bitter-sweet power – though the three portraits framed by the heart shape may evoke a happy ending of the family idyll, it’s the relief skulls modelled based on real faces who are smiling.

BIO

MARKÉTA KOREČKOVÁ (born 1975 in Chrudim) studied at the Academy of Fine Arts in Prague in 1992–1999 (M. Knížák, K. Nepraš). In the academic year 1997–1998, she did an internship in J. Zeithamml’s studio of sculpture; in 1993, she did an…

MARKÉTA KOREČKOVÁ (born 1975 in Chrudim) studied at the Academy of Fine Arts in Prague in 1992–1999 (M. Knížák, K. Nepraš). In the academic year 1997–1998, she did an internship in J. Zeithamml’s studio of sculpture; in 1993, she did an internship at Sommerakademie Salzburg (L. Ewing). Since 2001, she has displayed her works at several solo exhibitions, e.g.: Prostor pro jedno dílo (‘Space for a single piece’), Pražák Palace, the Moravian Gallery in Brno, 2001; Krvavé romance (‘Bloody romances’, together with J. Valečka), Vysočina Regional Gallery in Jihlava, 2006; Genderové stereotypy (‘Gender Stereotypes’), AMB Gallery, Hradec Králové, 2009; Bez cukru (‘Sugar-free’, together with B. Nováková), Beseda Gallery, Ostrava, 2014; Prso nebo Boj (‘Breast or Fight’, together with J. Macko), ART Gallery, Chrudim, 2019 and UFFO Gallery, Trutnov, 2020. Recently, she has also showcased her works at various collective exhibitions, such as: 2012 3D-DYS, Trade Fair Palace of the National Gallery in Prague, 2012; Natvrdlí a Tvrdé (‘The Thick and the Thick-Witted’), Gallery of Art Critics, Prague, 2013; STUCK!, Vltavín Gallery, Prague, 2014; Sexplicit on tour, Novák’s Garages, Hradec Králové, 2014; Poslední chvíle lidstva (‘The Last Moments of Mankind’), Gallery 1, Praha, 2015; Krása & půvab (‘Beauty & Charm’), Regional Gallery in Liberec, 2019; Když socha padá, přestává mi stát a něco hezkého si přeji (‘When a Statue Falls, It’s No Longer Erected and I Wish for Something Nice’), Gallery U Prstenu, Prague, 2019; Diktát podmínek (‘Dictating Conditions’), Chemistry Gallery, Holešovice Market, Prague, 2019. In 2007, she was selected as one of the finalists of the 333 NG Award; and in 2014, she received an award in the competition to design the memorial of Maria Theresa. She is a member of the groups A12 and Prague European Stuckist. She co-authored (together with M. Vítková) the book O důležitých věcech se nemluví. Společenství ateliéru Karla Nepraše (‘Important Things are not Talked about. Community of Karel Nepraš’s Studio’) published by NAVU (the publishing house of the Academy of Fine Arts) in Prague in 2020.

Read more... Read less...
Možnost prodeje vystavených děl / Items Available for Sale
5